Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas provozovateli ubytováni Caribbean Star - Katarína Šufliarská se sídlem Bučkova 1499/2a, 627 00 Brno IČ 02659948, zapsané v Živnostěnský úřad v Brně (dále jen“ Správce“), aby zpracovávala ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení osoby provádějící rezervaci;
  • její adresy bydliště;
  • kontaktní e-mail;
  • kontaktní telefonní číslo;
  • informace o délce a termínu pobytu;
  • informace o počtu ubytovaných osob;
  • případně další osobní údaje, které jsou nutné pro rezervaci ubytování.


 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem evidence a fakturace rezervace ubytování. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 5 let od vytvoření rezervace ubytování.

 3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu případně e-mailu. Zpět vzetí souhlasu bude mít za následek vymazání údajů z databáze, vyjma údajů, které jsou vyžadovány zákonem o evidenci ubytovaných osob, případně údajů nutných pro fakturaci.

 4. Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • poskytovatel hostingu a rezervačního systému Betria, společnost Betria s.r.o., se sídlem Nová 497, Prušánky, PSČ 696 21, IČ: 117 28 744,
  • podnikající fyzické osoby poskytující služby marketingu,
  • podnikající fyzická osoba poskytující účetní služby,
  • případně další osoby, jejichž služeb Správce momentálně nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Rezervujte si ubytování

Využijte náš online rezervační formulář pro zjištění dostupnosti volných termínů

Sledujte nás

staňte se fanoušky našich sociálních sítí